fot. Magda Kryjak

Pisarz, urodzony w 1979 roku, studiował socjologię i filozofię na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Mieszka w Pilchowicach na Górnym Śląsku.

W listopadzie 2012 roku nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazała się powieść p.t. „Morfina”, nagrodzona m.in. Paszportem Polityki i Nagrodą Czytelników Nagrody Literackiej Nike.

Organizacja spotkań autorskich:

Sebastian Nowak
Wydawnictwo Literackie
Dział Promocji i PR
tel: (+ 48) 12 619 27 87
s.nowak@wydawnictwoliterackie.pl

Average Rating: 4.7 out of 5 based on 166 user reviews.